Vrijwilligers en openbaar vervoer?

Vrijwilligers en openbaar vervoer?

Geplaatst op 29 apr 2014 door

De groei van vrijwilligers, die ingezet worden voor het vervoeren van personen binnen het pakket van openbaar vervoer, gaat gestadig door. De discussie over nieuwe vervoersconcepten voor het openbaar vervoer wordt op vele plekken gevoerd. Welke plek daar is of ontstaat voor vrijwilligersorganisaties is daar onderdeel van. Hoe zit dit nu met de vrijwilligers en hun organisaties zelf? Hoe zijn de omstandigheden waaronder ze nu functioneren? Hoe en welke regelingen zijn er op het gebied van arbeid , veiligheid en gezondheid?

 

Han de Waal van J.H. de Waal-IMPACT B.V. voert in opdracht van de stichting arbeid en gezondheid beroepsvervoer (SAGB) een onderzoek uit om antwoord te geven op deze vragen. Het doel van SAGB met dit onderzoek behelst het doen van aanbevelingen voor het verbeteren van de positie van vrijwillige chauffeurs in het personenvervoer op het gebied van arbeid, veiligheid en gezondheid.
Op basis van de hypothese, dat de de omstandigheden van de vrijwilliger op het gebied van arbeid, veiligheid en gezondheid niet helder zijn, is Han de Waal in 2011 begonnen met dit onderzoek. Er is eerst een inventarisatie uitgevoerd van gegevens over de inzet van vrijwilligers binnen het openbaar vervoer in Nederland. Met deze inventarisatie werd vastgesteld dat er een grote hoeveelheid van verschillende afspraken bestaan tussen concessieverleners, concessiehouders en buurtbus verenigingen/stichtingen. Daarnaast verdiende ook de afspraken tussen besturen van buurtbus verenigingen/stichtingen en hun vrijwilligers de nodige aandacht. In hoofdlijnen was de conclusie:

 • aantal vrijwilligers in het openbaar vervoer neemt toe (meer dan 5.000 in 2011)
 • diversiteit in afspraken tussen verschillende partijen (van detail tot totale vrijheid)
 • juridische/wettelijke aansprakelijkheid is niet helder
 • veel zaken lopen door op basis van oude (mondelinge) afspraken
 • aandacht en ondersteuning voor vrijwilligers wordt minder

Op basis van deze uitkomsten heeft SAGB besloten om het onderzoek uit te breiden en in een aantal concessiegebieden te onderzoeken hoe de situatie op het gebied van arbeid, veiligheid en gezondheid is en over de resultaten een rapportage te maken met conclusies en aanbevelingen. De concessie gebieden waar in eerste instantie voor is gekozen zijn:

 • Stadsregio Twente (2011-2012)
 • Provincie Gelderland (gebied “De Veluwe”) (2012-2014)
 • Provincie Noord-Holland (gebied Noord) (2013-2014)
 • Stadsregio Amsterdam (2014)
 • Provincie Friesland (2014)
 • OV bureau Groningen/Drenthe (2014)

Inmiddels heeft Han de Waal namens SAGB de presentaties over de uitkomsten voor de concessies: Twente; De Veluwe en Noord-Holland gegeven. Partijen zijn enthousiast over de resultaten van het onderzoek, de onderwerpen staan op de agenda en op basis van de conclusies en aanbevelingen wordt er gewerkt aan de verbetering van de inzet en positie van de vrijwilliger binnen het openbaar vervoer.
Inmiddels is SAGB bezig om het onderwerp op de landelijke agenda van partijen te krijgen, met als doel de synergie te bevorderen over de inzet van vrijwilligers binnen het openbaar vervoer.
Als u geïnteresseerd bent in verdere informatie over dit onderwerp neem dan vrijblijvend contact op met Han de Waal van J.H. de Waal-IMPACT B.V. of met de  secretaris van SAGB, de heer Rob van Hengel (rdvanhengel@hetnet.nl).

Han de Waal
J.H. de Waal-Impact B.V.
info@jhdewaal-impact.nl
035-5231412
0650515741