Verzuimreductie

Verzuimreductie

Verzuimreductie

Maak werk van verzuim “Pas toe of leg uit”

Het programma ‘Pas toe of leg uit’ is speciaal voor direct leidinggevenden ontwikkeld door Han de Waal. Aandacht geven aan verzuim en toch de kosten beheersbaar houden. Dat vraagt om leidinggevenden die zacht op de relatie zijn en hard op de inhoud. In het programma wordt aandacht besteedt aan het toepassen van procedures, protocollen en getraind in het op een effectieve manier voeren van verzuimgesprekken. Onder het motto “vinger aan de pols” krijgen leidinggevenden in de praktijk ondersteuning van een verzuimbegeleider.

Het programma bestaat uit:

De Kick-Off voor het Programma “Pas toe of leg uit”

In deze Kick-off krijgen de deelnemers inzicht in de visie op verzuim, de procedures/protocollen en de rolverdeling in de praktijk

Onderdelen in de Kick-Off:
Uitgangspunten verzuimbeleid en verzuimreductie
Rol leidinggevenden en werknemers
Leidraad voor het oplossen van het verzuim
Ondersteuning en hulpmiddelen
Registratie en informatie
Verzuimreductie in de praktijk

Training gespreksvaardigheden bij verzuim

Basistraining invloed op gedrag en feedbackgeven
Centraal in deze training staat de vraag waarom medewerkers (vaak) niet uit zichzelf de dingen doen die logisch, handig en verstandig lijken te zijn en wat hier aan te doen. Daarnaast komt de vraag aan de orde welke invloeden leidinggevenden op dit proces (meestal onbewust) hebben en hoe zij hier bewust mee om kunnen gaan: hoe breng ik mijn verzuimdoelen in overeenstemming met de drijfveren van mijn medewerkers? Welke consequenties heeft mijn gedrag/wijze van communiceren op mijn medewerkers en is dat ook wat ik beoog? Tevens wordt op een praktische manier het geven en ontvangen van feedback behandeld. Op basis van het “Q-Model “gespreksvaardigheden wordt de methode behandeld en worden praktijksituaties geoefend.

Training in voeren van verzuimgesprekken
In deze training wordt op een praktische wijze geoefend met het verzuimgesprek, het frequent verzuimgesprek en het verzuimbeheersing gesprek. Het Q-Model staat voor de basis in de oefeningen met een trainingsacteur die worden opgenomen op video. Iedere deelnemer krijgt feedback en tips voor het voeren van de gesprekken in de praktijk. De video-opnames zijn tevens onderdeel van de coaching in de praktijk.

Verzuimbegeleiding op de werkplek
Onder het motto “vinger aan de pols” krijgen leidinggevenden op hun werkplek een verzuimbegeleider. Deze maakt met hem/haar in samenspraak en samenwerking met de verzuimcoördinator een plan van aanpak voor de verzuimreductie. Dit plan van aanpak wordt regelmatig geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. De verzuimbegeleider ondersteunt het team bij het uitvoeren van dit plan en treedt op als coach voor de leidinggevende.

Nazorg
De verzuimbegeleider  blijft ook na de begeleidingsperiode op afroep en afspraak beschikbaar. In overleg worden afspraken gemaakt over de wijze en inzet van deze nazorg.

Heeft u interesse in dit verzuim-programma of wilt u meer informatie, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Han de Waal
J.H. de Waal-IMPACT B.V.

jhdewaal@jhdewaal-impact.nl

Tel: 0650515741

This page has the following sub pages.