Van taakgericht naar resultaatgericht

Van taakgericht naar resultaatgericht

Geplaatst op 20 jan 2017 door

Resultaatgerichtheid gaat niet over wat je allemaal doet, maar over wat je levert.

 

  • Hoe buigen we de jarenlang ingesleten begrippen over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden om?
  • Hoe krijgen we zicht op resultaatgebieden en bepalen we het gewenste resultaat?
  • Hoe gaan we dit meten en beoordelen?

 

Allemaal vragen waar u als organisatie mee te maken krijgt bij het veranderen van een taakgerichte organisatie naar een resultaatgerichte organisatie.

 

De motor waar het hierbij om draait zijn de mensen in uw organisatie. Zij zijn jarenlang gewent aan de wijze waarop het beleid en de uitvoering hiervan gericht was op het controleren en beheersen van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het loslaten hiervan vraagt om een aanpak waarbij zij meegenomen worden en deelgenoot zijn van de te bepalen resultaatgebieden en gewenste resultaten. Dan zal het invoeren van resultaatgericht werken ook zijn werkelijke effecten hebben op het resultaat.

 

J.H. de Waal-Impact B.V. is gespecialiseerd in de mensgerichte aanpak en is in staat om op een efficiënte en laagdrempelige wijze organisaties te ondersteunen bij het beantwoorden van de vragen.

 

Wij maken voor uw organisatie een kwaliteitsplan die gericht is op resultaatgericht werken.

Onderdelen daarin zijn:

  • Bepalen van de resultaatsgebieden per functie
  • Beschrijven van de activiteiten binnen de resultaatsgebieden
  • Beschrijven van het gewenste resultaat
  • Omschrijven wie de afnemer is van het resultaat
  • Bepalen van de resultaatsindicatoren/persoonlijke indicatoren
  • Vatstellen wat de competenties/gedragsindicatoren zijn

In ons plan van aanpak maken wij gebruik van de informatie die in uw organisatie voorhanden is en betrekken we de mensen bij het proces d.m.v. interviews, instellen van werkgroepen en regelmatige terugkoppeling.

Voor de onderdelen competenties en gedragsindicatoren maken wij gebruik van een specialist die werkt met Cubiks Papi 3 (een wetenschappelijk onderbouwd systeem gebaseerd op de “big five”). Hierdoor zijn wij in staat om voor uw bedrijf een competentieprofiel(DNA) te maken en voor elke functie een apart competentieprofiel.

Op basis hiervan wordt het werven van nieuw personeel eenvoudiger en is er meer zicht op de ontwikkel mogelijkheden van de bestaande medewerkers.

De inzet is gericht op:

Identificeren – selecteren – ontwikkelen

Aanvullend aan het kwaliteitsplan zijn wij in staat om samen met de verantwoordelijken in uw organisatie, gebaseerd op de nieuwe beschrijvingen van de resultaatgebieden en activiteiten, een (nieuw) opleidingsplan op te zetten.

Met het kwaliteitsplan en het opleidingsplan is uw organisatie in staat om op een effectieve en efficiënte wijze resultaatgericht te werken.

 

Heeft u interesse in onze aanpak van “taakgericht naar resultaatgericht”, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij komen graag langs om u nader te informeren.

 

J.H. de Waal

J.H. de Waal-Impact B.V.