Reviews

Reviews

Jean H.G. Jacobs

Manager Service & Facilities GVU NV
coördinator Techniek Connexxion Midden

Ik heb in mijn arbeidzame leven meerdere trainingen en opleidingen kunnen en moeten volgen, bij zowel Politie als binnen Openbaar Vervoer. Bij de meeste van deze trainingen en opleidingen was de intentie om e.e.a. te blijven volgen op een cursusdag om plus minus 13.00 uur verdwenen. De recent gevolgde “Connexxion Ontwikkeltraject Management Operations (COMO)”, was van een totaal ander kaliber. Naast het feit, dat de cursusleiders de “zaak” de gehele dag scherp konden houden was de inhoud ook zodanig dat je zelf ook de gehele dag HET wilde blijven volgen. Kortom, 1 van de eerste trainingen die mij op alle cursusdagen van begin tot eind boeide, scherp hield en ik heb er ook nog wat van opgestoken.

Harry Wijers

Manager Operations
connexxion openbaar vervoer

In het COMO traject wat ikzelf en mijn rayon- en werkplaatsmanagers doorlopen, hebben Han en Guus ons getraind ten aanzien coachen, sturen, beïnvloeding en communicatie. Deze training heeft ons geholpen om inzicht te krijgen in onze persoonlijke ontwikkeling en in de ontwikkeling van ons team. Het versterkt ons in route die wij doorlopen om een mensgerichte organisatie te willen zijn. Omdat we een relatief jong en nieuw team hebben is van belang om gezamenlijke principes te ontwikkelen in onze sturing. De heldere communicatie die Han en Guus hanteren, de praktijkvoorbeelden die zij geven, de kennis die zij hebben van ons bedrijf en de theoretische kennis die ingebracht wordt, helpen om op een effectieve en ontspannen manier met elkaar te leren. De medewerkers in ons team vond het trainingstraject vernieuwend, leerzaam en prettig.

Mireille Maurice (M.P.E.)

Connexxion Taxi Services
Vestiging Amsterdam

Betreffende de leersessies kan ik duidelijk zijn:

Ik ben enorm blij dat we dit gedaan hebben. Behalve een eye-opener voor enkelen en leerzaam voor velen, was het ook een afsluiting van een periode waarin de communicatie niet strookte met de beoogde kwaliteit en niet iedereen zijn verantwoordelijkheid binnen het team nam of de collegae betrok bij de werkzaamheden. Deze 2 leuke dagen hebben een nieuw tijdperk doen aanbreken. We kunnen nu aansturen op het feit dat ze zich aan de nieuwe werkwijze hebben geconfirmeerd en dat schept duidelijkheid.

Uiteraard moet het allemaal nog blijken, maar gevoelsmatig is de wereld al verandert sinds maandag…

R.C. Hassing

Rayonmanager
Connexxion Emmeloord, Kampen en Zwartsluis

Ik kan terugkijken op 4 zeer leerzame dagen. De lesstof werd op een zeer luchtige wijze gebracht met een goede achtergrond informatie en een logische opbouw. Het werd onderbouwd met praktijk voorbeelden waardoor ik iedere keer weer parallellen en voorbeelden voorbij zag komen uit de praktijk. Hierdoor bleef het interessant en bleven we bij de les. Ook de aktie-reactie van de mens en het waarom werd toegelicht.

In de 4 dagen kreeg ik voldoende handvatten die ik nu in de praktijk kan toepassen. Verbazend om te zien dat dit effect heeft op je eigen gedrag en op het gedrag van de mensen om je heen. Je bent steeds meer in staat om discussies te sturen en de leiding te houden. “Gemeen” eigenlijk hoe je op deze wijze zaken kunt sturen en na je hand kunt zetten. Mensen mee laten denken en ze jou ideeën laten uitspreken. Geweldig. (moet nog wel verdere routine krijgen).

Deze discussie technieken sluiten goed aan bij ons werk, zoals je leest heb ik er ofschoon ik al wat langer meeloop echt weer zaken bijgeleerd.

Ook ben ik in staat om mijzelf nav onze papi lijst beter te beoordelen nu ik mijn zwakke en sterke punten in beeld heb. Ook ben ik alerter op de valkuilen. Naar mijn leidinggevende heb ik ook goed aan kunnen geven waar mijn behoeftes nog liggen.

Om kort te gaan 4 leerzame dagen waarvan we iets hebben opgestoken met een goed vervolgtraject. Ook goed om je collega’s op deze wijze te treffen.

Dirk Boomstra

Manager Operations Connexxion Noord-West

Reeds jaren geleden ben ik in aanraking gekomen met Guus de Jonge en Han de Waal. Via mijn werkgever heb ik meerdere trainingen op velerlei gebied mogen volgen. Wat steeds weer opviel is dat, naast de vanzelfsprekende ‘opleiderskwaliteiten’, beide heren beschikken over een grote mate van vakkennis. Sinds beide heren hun krachten hebben gebundeld in Management Sharing heb ik mogen ervaren dat de kracht van de trainingen vooral zit in de manier waarop een en ander wordt overgebracht op de trainee: op duidelijke wijze, met voorbeelden uit de praktijk, worden onderwerpen voor het voetlicht gebracht. Steeds wordt hierbij de interactie met de aanwezige collega’s gezocht. Wat ik zelf bijvoorbeeld heel bijzonder en verhelderend vond was dat tijdens een training ‘coaching’ je een reëel probleem met een collega ging bespreken. Op deze wijze werd het geleerde meteen in praktijk gebracht. Ik ging die dag naar huis met een oplossing voor een probleem, dat ik al tijden had. Een oplossing die door de geleerde coachingstechnieken door mij zelf is aangedragen! Een meer voldaan gevoel na een training is haast ondenkbaar.