Plannen-Structureren-Organiseren

Plannen-Structureren-Organiseren

Plannen – Structureren – Organiseren

Het wordt steeds belangrijker om grip te krijgen op de indeling van tijd en het stellen van prioriteiten. Door de veranderde omstandigheden in de werk-thuissituatie ontstaat de behoefte om de beschikbare tijd effectief en efficiënt te kunnen benutten, waarbij rekening gehouden kan worden met de privé situatie.

Het betekent nog meer dan voorheen de regie houden over de beschikbare tijd.

In een begeleidingstraject werkt Han de Waal samen met u om de regie in handen te krijgen en grip te houden op de indeling van tijd en het stellen van prioriteiten.

Op een praktische manier worden de volgende onderdelen behandeld:

  1. Inventariseren:

Er wordt een inventarisatie gemaakt van je werkzaamheden, je tijdsplanning en het aangeven van de prioriteiten op dit moment.

  1. Bewust worden:

Je krijgt inzicht in de keuze tussen belangrijke zaken en dringende zaken. Je wordt bewust gemaakt van de consequenties van keuzes en de effectiviteit voor je functioneren.

  1. Beheersen van tijd:

Je krijgt handvatten en tips om op een efficiëntere en effectievere wijze prioriteiten te stellen en deze op een begripvolle wijze te communiceren.

  1. Structureren:

Aan de hand van voorbeelden wordt gewerkt aan het op een effectieve wijze structuren van de werkzaamheden en deze inzichtelijk te maken voor de omgeving.

  1. Organiseren:

Je maakt een plan van aanpak om je werk inzichtelijk en effectief te organiseren en hierdoor op een efficiënte wijze invulling weet te geven aan de eisen die gesteld zijn aan jouw functie.

Ben je geïnteresseerd neem dan contact met ons op. In een vrijblijvend intakegesprek worden de omstandigheden en vragen besproken. Op basis van deze informatie wordt een begeleidingsplan opgesteld en aangeboden.

han@jhdewaal-impact.nl

Mob: 0650515741