Plannen-Structureren-Organiseren

Plannen-Structureren-Organiseren

Plannen – Structureren – Organiseren

Hybride werken of het nieuwe werken

Het wordt steeds belangrijker om grip te krijgen op de indeling van tijd en het stellen van prioriteiten. Door de veranderde omstandigheden in de werk-thuissituatie ontstaat de behoefte om de beschikbare tijd effectief en efficiënt te kunnen benutten, waarbij rekening gehouden kan worden met de privé situatie.

Het betekent nog meer dan voorheen de regie houden over de beschikbare tijd. Hoe doe je dat en welke consequenties heeft dit?

In een begeleidingstraject werkt Han de Waal samen met u om de regie in handen te krijgen en grip te houden op de indeling van tijd en het stellen van prioriteiten.

Ben je geïnteresseerd neem dan contact met mij op. In een vrijblijvend intakegesprek worden de omstandigheden en vragen besproken. Op basis van deze informatie wordt een begeleidingsplan opgesteld en aangeboden.

han@jhdewaal-impact.nl

Mob: 0650515741