Onderzoek & Support

Onderzoek & Support

Als partner in het netwerk “Lekker blijven werken” voeren wij zelfstandig en in samenwerking met opdrachtgevers onderzoek naar de kritische factoren die leiden tot succes bij het bevorderen van duurzame inzetbaarheid.

Hoe ziet uw duurzame inzetbaarheid eruit?

Weet u wat het werkelijk effect is van alle inspanningen

rond duurzame inzetbaarheid?

Wat werkt wel en wat niet bij u?

Duurzame inzetbaarheid is de trend voor de komende jaren. Met een steeds krapper wordende arbeidsmarkt, flexibilisering, innovatie, robotisering en het langer moeten doorwerken is aandacht voor de inzetbaarheid van medewerkers een prioriteit geworden.

Op het gebied van duurzame inzetbaarheid zijn in de afgelopen jaren vele initiatieven opgezet en/of uitgevoerd.

Veel van deze initiatieven richten zich op de gezondheid en vitaliteit van medewerkers (vaak oudere) om langer te kunnen blijven doorwerken en uit het arbeidsverzuim te blijven.

Over de resultaten en de effecten is maar weinig bekend.

Zicht krijgen op de kritische succesfactoren en de ervaringen over de ingezette middelen/activiteiten draagt bij aan het bevorderen van duurzame inzetbaarheid.

Het onderzoek richt zich op de effecten en ervaringen van de tot nu toe ingezette middelen/activiteiten ter bevordering van duurzame inzetbaarheid.

Het onderzoek richt zich op 6 onderdelen:

  • Beleid en afspraken over duurzame inzetbaarheid
  • CAO
  • Veiligheid en gezondheid
  • Initiatieven
  • Inbreng en betrokkenheid
  • Opleiding en ontwikkeling

De uitkomsten van het onderzoek zijn onderverdeeld in deze 6 items die elk onderzocht worden op :

  • Ervaringen
  • Succesfactoren
  • Opbrengsten
  • Aanbevelingen

Het onderzoek geeft weer welke activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid het meeste effect geven en waar er nog kansen liggen voor de organisatie.

Onder het motto “Lekker blijven werken” geven wij aanbevelingen en adviezen over de uitkomsten. Wij ondersteunen management en begeleiden leidinggevenden in organisaties om het beleid op dit gebied te kunnen uitvoeren. Op verzoek voeren wij trainingen/workshops uit op het gebied van sociale vaardigheden.

U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij informeren u graag over onze mogelijkheden en inzet op het gebied Onderzoek & Support.

Samen maken wij het verschil

Han de Waal

han@jhdewaal-impact.nl

Mob: 0650515741