Nieuws

okt 03 2017

Opleidingsbeleid en duurzame inzetbaarheid?

Published by under Nieuws

Wordt uw opleidingsbeleid een instrument voor

duurzame inzetbaarheid?

Maatschappelijke trends zorgen voor de nodige vraagstukken omtrent de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers van een organisatie. Voldoende uitdaging en werkgeluk dragen bij aan langer vitaal en vakbekwaam werken. Daarom is het van belang bijtijds uw strategie, beleid en middelen te bepalen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren. Zodat zij nu én in de toekomst een waardevolle bijdrage leveren aan uw organisatie.

Instrumenten

Als we kijken naar de mogelijkheden die organisaties inzetten om samen met de betrokken medewerkers te werken aan behoud of verbetering van de duurzame inzetbaarheid, dan zien we dat 3/4 van de organisaties het instrument opleiding of omscholing inzet. (Performa’s Onderzoek HR-Trends 2017-2018)

 

Opleiden draagt bij aan de ontwikkeling van uw medewerkers. Echter het zomaar inzetten van opleidingen en trainingen blijkt niet effectief te zijn. Het gaat bij duurzame inzetbaarheid niet alleen om de vitaliteit en gezondheid van de werknemers, maar ook om het creëren van voldoende uitdaging, betrokkenheid en werkplezier. Lekker blijven werken in een functie die afgestemd is op de behoefte van de organisatie draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid. Hiermee wordt de basis gelegd voor het opleidingsbeleid.

Het vervullen van een functie is een vak en medewerkers zijn trots op het werken in dat vak en willen daarin gewaardeerd worden. Het bijblijven in de vakbekwaamheid en de benodigde vaardigheden maakt hier deel vanuit. Om dit te stimuleren is een opleidingsplan nodig waarbij de speerpunten zich richten op:

  • Vakbekwaamheid
  • Eigen verantwoordelijkheid
  • Kwaliteit
  • Resultaatgerichtheid
  • Reflectie en flexibiliteit

Het geeft medewerkers zicht op mogelijkheden, de eisen en de waardering voor kwaliteit en vakmanschap.

Opleidingen spelen op deze wijze een cruciale rol in het bereiken van de organisatiedoelen en duurzame inzetbaarheid.

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen om opleidingsbeleid tot instrument te maken voor duurzame inzetbaarheid, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Han de Waal

J.H. de Waal-Impact B.V.

« Volgende - Vorige »