Hybride werken en eigen verantwoordelijkheid

Hybride werken en eigen verantwoordelijkheid

Geplaatst op 22 okt 2021 door

Krijgt eigen verantwoordelijkheid een andere dimensie door hybride werken?

Eigen verantwoordelijkheid versus slachtofferrol

Slachtofferrol en het nemen van verantwoordelijkheid zijn twee uitersten hoe je met veranderde omstandigheden om kunt gaan. Bij het aannemen van een slachtofferrol kies je om een passieve, reactieve houding aan te nemen. Het feit dat je in een bepaalde veranderde situatie zit, verlamt je. Je geeft anderen de schuld. Je wordt overmand door negatieve emoties.

Bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid kies je ervoor om een actieve houding te hebben. Je bent je bewust dat ook bij een veranderde situatie je gedrag kunt kiezen.

Je kunt een bewuste keuze gaan maken hoe je wilt reageren. Je komt in je kracht. Negatieve emoties beheersen je niet.

Covid-19 heeft ervoor gezorgd dat Hybride werken de norm gaat worden in veel organisaties. Dit kunnen we niet veranderen. Het enige wat wij kunnen doen, is zelf bepalen hoe wij met deze veranderde situatie om gaan. Wij kunnen zelf bepalen hoe wij reageren.

 Zorg dat je in staat bent om een antwoord te geven

In het Engels gebruikt men het woord “responsability”, wat letterlijk betekent: in een gegeven setting de vaardigheid hebben om een juiste response te geven. Om deze flexibiliteit te hebben moet je zelf goed in balans zijn en kunnen anticiperen op de situatie van thuiswerken in combinatie met naar het werk gaan. Dan krijgt het begrip verantwoordelijkheid nemen ineens een andere draai: Jezelf blijven ontwikkelen, kennis/informatie delen en continue leren om vaardig te blijven in het geven van een response die passend is voor jezelf, je collega’s en voor de organisatie waar je in functioneert.

Persoonlijke groei

Het kan altijd beter, we kunnen altijd nog meer groeien als het gaat om het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het handelen vanuit eigen kracht. Hier komt het onderdeel zelfredzaamheid bij kijken. Wees je bewust dat je de rest van je leven bezig zou kunnen en wellicht ook zou moeten zijn met je persoonlijke groei. En het is ‘t waard. Hierdoor kun je verschuiving maken van slachtoffergedrag naar eigen verantwoordelijkheid nemen. Hierdoor zal zelfs een vervelende situatie mogelijkheid zijn tot groei en ontwikkeling.

Eigen verantwoordelijkheid nemen

Het betekent dat jij jezelf verantwoordelijk houdt voor alles wat jij denkt, doet of zegt. Niet meer: “het komt door mijn collega”, “het komt door mijn chef”, “het komt door het management”, het komt door de maatschappij”. Het betekent ophouden met wijzen naar anderen en/of het bedenken van excuses.

Doe je eigen werk goed

In organisaties waar het belangrijk is om efficiënt in een standaard proces te werken is de aanname dat het geheel goed werkt als iedereen zich aan de afgesproken taken en resultaten houdt. Verantwoordelijkheid nemen is dan: doe je eigen werk goed, binnen het deel van het proces en volgens de werkafspraken met anderen. Het gaat daarbij om vaardig te zijn in het bespreken, afspreken en aanspreken als het gaat om de werkafspraken met anderen, zoals leidinggevenden, teamleden of collega’s van andere afdelingen.

Doe meer dan je eigen werk

Wanneer je in omgevingen werkt waar er veel verandert, er extreme werkdruk is, of waar je te maken hebt met onduidelijkheid of verstoringen in de “standaard manier van werken” krijgt “verantwoordelijkheid nemen” ook een andere betekenis: Zorgen dat we het SAMEN oplossen (verantwoordelijkheid nemen voor het geheel) en zorgen dat je flexibel bent en je verantwoordelijk voelt voor je bijdrage. Dit vanuit het idee dat je een resultaat samen maakt.

Krijgt eigen verantwoordelijkheid een andere dimensie door hybride werken?

Ik denk van niet, het accent komt alleen te liggen op hoe je het gaat organiseren binnen de afspraken en faciliteiten die hiervoor nodig zijn.

Laat Calimero buiten de deur en neem verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag.

Succes met Hybride werken.

Han de Waal

J.H. de Waal-Impact B.V.