Grip op indeling van beschikbare tijd en het stellen van prioriteiten

Grip op indeling van beschikbare tijd en het stellen van prioriteiten

Geplaatst op 10 jan 2021 door

Was het al niet een aandachtspunt van velen om werkzaamheden efficiënt te kunnen plannen binnen de beschikbare werktijd. Met de veranderde situatie door de pandemie ontstaat een nieuwe werksituatie die gekoppeld wordt met de privé situatie. Hierdoor wordt het plannen, structureren en organiseren van werk binnen de beschikbare tijd nog belangrijker. Keuzes tussen belangrijke zaken en urgente zaken worden beïnvloed door de privéomstandigheden. Hoe ga je hier mee om en houd je de regie zelf in handen. Hoe voorkom je dat je in stresssituaties beland.

“Stephen R. Covey gaf al jaren geleden aan in “belangrijke zaken eerst” (De zeven eigenschappen van effectief leiderschap 2005) dat plannen op basis van rollen en doelen de kans geeft om wekelijks te programmeren en daardoor de regie over de dagelijkse planning te houden”

Het is dus zaak om duidelijk in beeld te krijgen welke rollen (Individu, werk, privé, maatschappelijk) men vervult en welke doelen daarbij gesteld worden. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in welke activiteiten hierbij belangrijk en dringend zijn.

Dringende activiteiten zijn doorgaans zichtbaar. Ze zetten je onder druk en dwingen je tot actie over te gaan. Ze worden door anderen zeer gewaardeerd en zijn altijd beschikbaar. Het is vaak ook leuk om er mee bezig te zijn. Maar helaas ook zo onbelangrijk t.o.v je rollen en belangrijke doelstellingen.

Belangrijke activiteiten hebben te maken met resultaten. Ze dragen bij aan je normen, waarden en doelstellingen. Ze vergen echter meer initiatief, je moet moeite doen om ze te realiseren. Je reageert vaak snel op dringende zaken i.p.v. belangrijke zaken.

Het bewust worden van de effectiviteit die het stellen van prioriteiten bij dringende en/of belangrijke zaken heeft, geeft ruimte op dit te plannen binnen de beschikbare tijd.

Op basis van een inventarisatie van de huidige situatie en het bewust worden waar de prioriteiten/keuzes liggen is men beter in staat om op een efficiënte wijze grip te houden over de beschikbare tijd.

Han de Waal.

Han verzorgt begeleiding op dit gebied en kan voor u een steun in de rug zijn bij de nieuwe situatie.

Heeft u interesse neem dan vrijblijvend contact met ons op:

J.H. de Waal-Impact B.V.

Han de Waal

han@jhdewaal-impact.nl

Mob: 0650515741